YMM TASDİK

Kurumsal Performans Yönetimi

Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanması önem taşımaktadır. Kurumun performansını yönetirken ancak ölçtüğümüz konular üzerinde belli aksiyonlar alabilir, proje alternatifleri belirleyebiliriz. Kurumsal peformans yönetimi tepede oluşturulan kurum hedeflerinin öncelikli olarak birim hedeflerine ve daha sonra da İnsan Kaynakları biriminin desteği ile birey hedeflerine indirgenmesini kapamaktadır. Bireysel olarak başarısının ölçüldüğünü gören çalışanlar, ölçülen değerlerin kurum hedeflerine katkılarını da gördüklerinde daha motive çalışırlar ve üzerlerine düşen görevi gerçekleştirmek isterler.

Stratejik planın ölçülebilir bir metodolojide rakamlara dökülmesi ve takip edilebilmesi için Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) tekniği kullanılmaktadır. Kurumsal Karne yaklaşımında stratejik plan 4 perspektifi içeren (Finansal, Müşteri, İç Süreçler, Büyüme ve Öğrenme) bir strateji haritasına dönüştürülmektedir.

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi