BAĞIMSIZ DENETİM

Mali Tablo Denetimi ve Raporlaması

Mali Tablo Denetim Hizmeti; mali tablolara yansımış tutarların ve ilgili dipnotların dayanağını oluşturan delillerin örnekleme yoluyla incelenmesini, kullanılan muhasebe prensiplerinin değerlendirilmesini, mali tabloların hazırlanması sırasında yapılmış olan hesaplama ve tahminlerin değerlendirilmesini, mali tabloların yapısının genel olarak değerlendirilmesini içerir.Sınırlı denetim çalışması; mali veriler üzerinde yapılan analitik değerlendirmelerle ve mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olanlarla yapılan soru cevap görüşmeleriyle sınırlı kalmaktadır.

Mali Tablo Denetiminin Amacı; mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda layıkıyla ve hazırlanmalarında esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkındaki kanaatimizi açıklamaktır.Sınırlı Denetimin Amacı; mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda ve hazırlanmalarında esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak layıkıyla yansıtmadığına inanmamıza yol açan herhangi bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığımızı belirtmektir.

Bu çalışmaların sonucunda; bir “bağımsız denetim raporu” veya “bağımsız sınırlı denetim raporu” hazırlanarak müşterimize sunulur. Doğal olarak, her iki tür rapor da ilk paragrafta belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanır. 

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

Hüseyin KALENDER; geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosuyla stratejik çözüm ortağınız olarak işletme körlüğü taşımadan bağımsız ve profesyonel gözlemleri ile size sağlayacağı her türlü denetim ve danışmanlık hizmetleri ile şirketinizin  yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.

Şirketlerin ihtiyaçları kapsamında mali tabloları;

Türkiye Muhasebe Standartları (UFRS)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),

Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartları (US GAAP),

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri,

Türk Ticaret Kanunu’na ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri verilir.

Ayrıca bu hizmetlerin yanı sıra;

TMS, UFRS, US GAAP, SPK, BDDK  tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri,

Mali Tablolar Analizi ve Yorumlanması

Bütçe Hazırlanması ve Analizi

Hizmetleride verilmektedir

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi