BAĞIMSIZ DENETİM

Mali Analiz ve Değerleme

Değerleme hizmetleri genellikle potansiyel şirket alım -satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır. Bu hizmetimiz kapsamında aşağıda belirtilen konularda müşterilerimize destek olmaktayız: 

-Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması

-Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılması

-Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması

-Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak teorik olmayan bir yaklaşım kullanılması

-SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi

Mali Analiz

Proje finansmanı veya kurumsal finansman hizmeti kapsamında ilgili banka yada yatırım kuruluşuna sunulmak üzere firmanın mali analizini yapmaktayız.

Şirketinizin  genel durumunu ve finansal sonuçlarını inceleyerek; 

-Finansal Yapınız

-Karlılığınız

-Finansal Riskleriniz

-Operasyonel Verimliliğiniz ile ilgili teşhisde bulunuyor, sorunlu alanları tesbit ediyor, yapılması gerekenleri belirliyor, sizin uygulayabileceğiniz şekilde eylem planlarını hazırlıyoruz. Yapılması gerenkenleri dönem içinde takip ederek uygulama sürecinde tavsiyelerde bulunuyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

Öncelikle geçmişe ait finansal sonuçlarınızı, bilanço, nakit akım tablosu ve gelir gider tablolarını yeniden düzenleyerek konsolide ediyoruz. Konsolide tabloları analiz ediyor, geçmiş performansınızı değerlendirerek büyüme eğilimlerinizi, gerçek karlılığınızı, risk taşıdığınız alanları ve mevcut finansal varlıklarınızın verimliliklerini gözden geçiriyoruz.

Ayrıca faaliyetlerinizle ilgili verileri analiz ederek faaliyetlerinizin verimliliğine bakıyoruz. Bütün bunların sonucunda sorunlu alanları tesbit ederek düzeltilmesi veya iyileştirmesi gereken unsurlar için yapılacakları ve yöntemlerini size sunuyoruz.

Değerleme

Firma alım-satımları, yeni ortaklıklar yada halka arz çalışması gibi durumlar için firma bütünü yada maddi ve gayri maddi varlıklar için değerleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Değerleme hizmetlerinde göz önünde bulundurması gereken bir çok faktör vardır; bunlar söz konusu şirketin geçmişi ve ileriye dönük tahmini finansal performansı, piyasadaki rekabetteçi konumu ve yönetim kadrosudur.

Değerleme uzmanlarımız hızlı ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sağlayabilecek tecrübeye sahiptirler. Değerleme hizmetlerimiz genellikle potansiyel şirket alım satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır. Yaklaşımımız aşağıdaki adımları kullanarak en gerçekçi değeri tahmin edecek şekilde düzenlenmiştir.

-Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması

-Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılmasıDikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması

-Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak teorik olmayan bir yaklaşım kullanılması?

-SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi