VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi Uyuşmazlıkları

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna, uzlaşma veya dava aşamalarının sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür

-Vergi incelemeleri "sırasında" verilen danışmanlık hizmetleri

  -İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler

  -Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması

  -Tutanakların gözden geçirilmesi

-Vergi incelemeleri "sonrasında" verilen danışmanlık hizmetleri

  -Bulguların analizi

  -Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu

-"Uzlaşma" sırasında verilen hizmetimiz

  -Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması

  -Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi

-"Dava" aşamasında verilen hizmetlerimiz

  -Dava dilekçelerine konu olacak teknik olanakların belirlenmesi

  -Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması

  -Literatür taraması

  -Emsal karar taraması

  -Duruşmalarda şirket yetkilileri ve avukatları ile birlikte açıklamalarda bulunulması

  -Temyiz aşamasında dilekçeye esas teknik olanakların tespiti

-Dava veya Uzlaşma sonrasında verilen hizmetler

  -Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü

  -Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü

  -Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi