YMM TASDİK

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir. Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için insan, kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Danışmanlarımız, insan kaynakları uygulamalarını vizyon, misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için müşterilerimiz ile birlikte çalışmaktadırlar.

Çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşılmasında, danışmanlarımız değişim, öğrenme, insan kaynakları ve performans yönetimi gibi konular başta olmak üzere insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmetler sunmaktadırlar.

Şirketler, değişen dünya ekonomik sistemlerine uyum sağlayabilmek için stratejik planlama, yeniden yapılanma, süreçlerin yeniden tasarımı, teknolojik altyapı ve bilgi sistemleri gibi atılım projelerine çok yüksek miktarlarda paralar harcamaktadırlar. Bununla birlikte, sonuçta ortaya çıkan değişimin etkisi ve sürdürülebilirliği, çoğu kez umulanın altında kalmaktadır. Bu hayal kırıklığının sebebi, hayata geçirilen projede değişim yönetimi unsuruna gerekli ağırlığın verilmemesidir.

Uzmanlarımız, çalışanların değişim ihtiyacı hakkında daha bilinçli olmalarını sağlamak ve değişimin başarıyla uygulanması için gerekli yetenekleri ve motivasyonu kazandırmak konularında organizasyonlara yardımcı olmaktadır.

 

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi