YMM TASDİK

Hile Denetimi

HİLE DENETİMİ

Hile Denetimi Nedir?

Hile Denetiminin amacı Şirketlerde çalışan veya yöneticiler tarafından yapılan hile ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla koruyucu sistemler kurmaya yönelik yöntemler hakkında bilgilendirme yapmak ve Şirketin kaynaklarına hile ve usulsüzlük karşısında korumak için dikkate alınması gereken hususları ortaya çıkarmaktır.

Neden Hile Denetimi?

ACFE tarafından yapılan çalışmada Şirketlerin yıllık gelirlerinin % 5’ini hile yoluyla kaybettiği belirtilmiştir. Kaldı ki bu rakamlar itibar kaybı gibi önemli rakamları içermemektedir.

Hile ve Usulsüzlüklerin önlenmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği, Şirketlerin ne tür hile riskleriyle karşı karşıya olduğu ve Hile Riski planlaması gibi konularda en az hilekar kadar konuya hâkim kişilere ihtiyaç vardır.

Hile Denetimi Ne Zaman Yapılır?

Şirket sahipleri tarafından belirli periyotlarla yapılması istenebileceği gibi (periyodik hile denetimi) anlık hile denetimleri de yapılabilir.

Hile Denetiminin Aşamaları

İşletme Kültürünü tanıma
Şirketlerdeki risklerin belirlenip (Fırsat, Baskı, Teşvik, Haklı gösterme) ortaya çıkarılarak kırmızı bayrak listelerinin hazırlanması
Çalışma kâğıtlarının tamamlanması
Hile Denetimin Üst Yönetime raporlanması ve hileli işlemlerin önlenmesine yönelik tavsiyeler
Hile Denetiminin Şirketlere faydaları

Şirket varlıklarının korunmasına yardımcı olmak
Şirket yönetimi ve çalışanların hile ve usulsüzlük yapma eğilimlerini azaltılması ve ortadan kaldırılması
Bir Şirkette güçlü bir hile önleme sisteminin olması, Devletin, Yatırımcıların ve tüm toplumun şirkete, mali tablolarına ve ortaklarına olan güveni artırır.

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi