VERGİ DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Vergi Danışmanlığı

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

-Temel Türk Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, -Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık

-Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse -devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi

-Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun -cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

-Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi

-İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık 

-Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık

-Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi

-“Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi