VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi İade Mahsup

KATMA DEĞER VERGİSİ  İADESİ  VE  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ;

Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimleri 3065 Sayılı KDV'ye kanunu kapsamında vergiye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu'nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddede belirtilen deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV'ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir.

Yine KDV kanunu 19/2. madde kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler, KDV kanunu 29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yerine getirilmektedir.

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

YMM Hüseyin KALENDER; Katma Değer Vergisi İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetleri ve raporların hazırlanması şirketimizde bulunan Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler ile Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran diğer istisnalar ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV'nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi hizmet kapsamımız içindedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları düzenlenmekte ve iade işlemleri tarafımızca tamamlanmaktadır.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi, Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin ana çatısını oluşturmaktadır

Uzun yıllardır birçok sektör için hizmet veren Katma Değer Vergisi Bölümümüz, şirketlerinizin gerek KDV iade işlemleri gerekse genel KDV danışmanlığı işlemleri ile ilgili olarak size aşağıda yer alan hizmetleri.sağlayabileceklerdir.

-Katma Değer Vergisi iade alma imkânı bulunan firmalarınız için iade hesaplamalarının gerçekleştirilmesi,

-İade ya da mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavir raporlarının zamanında hazırlanması,

-Vergi daireleriyle bu alanda kurulacak ilişkilerde danışmanlık sağlanması,

-Şirketlerin KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

 

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi