VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi Planlaması ve Yapılandırması

Vergi planlaması firmanın gerek faaliyet gösterdiği sektörde, gerek Sektör gözetmeksizin uyması gereken yasal yükümlülüklerin önceden belirlenmesi, kanunlar çerçevesinde firma bütçesinden gerekli ‘YASAL YÜKÜMLÜLÜK ‘ karşılıkların ayrılmasını ifade eder.

VERGİ PLANLAMASI NE FAYDA SAĞLAR?

Profesyonel yönetim sergileyen firmalar üretim giderlerini, pazarlama, dağıtım, reklam ve promasyon giderlerini ve bütçelerini yıllık ve aylık periyotlar halinde planlamakta, bulundukları sektörde markalarını büyütmekte, karlılıklarını ve Pazar paylarını artırmakta,sektörde söz sahibi konumuna gelmektedirler.Bu firmaların ortak özerliklerinden birisi bu firmaların yıllık ve aylık bütçe çalışmalarına VERGİ PLANLAMASI ‘nıda dahil etmeleridir.

Profesyonel bir VERGİ DANIŞMANLIĞI firmanızın hiç hesaplamadığınız bir YASAL YÜKÜMLÜLÜK’ le karşılaşmamasını sağlayacağından firmanız için yapmış olduğunuz gerek YATIRIM BÜTÇESİNDE gerekse İŞLETME BÜTÇESİNDE size büyük bir avantaj sağlayacaktır

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

YMM Hüseyin KALENDER; Vergi Danışmanlığı yaptığı firmalara, ‘YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER’’i yerine Getirirken faydalanabilecekleri ‘YASAL VERGİSEL AVANTAJLARI’, ‘DEVLET DESTEKLERİ ‘ konusunda stratejik çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Vergi planlaması yapılırken, müşterilerimizin mevcut ve gelecek dönemlerdeki muhtemel faaliyet sonuçlarını tahminine bağlı olarak vergi sonrası karın maksimum seviyede teşekkülü için yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler belirlenmekte ve işletme sahip ve yöneticilerin işletmelerinin değerini en üst seviyeye çıkarmalarına destek olunmaktadır

Vergi Planlaması

Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması

Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının  dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık

Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık

Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışmaları

Şahıs firmaları için vergi planlaması

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Uluslararası Personel Vergi Planlaması

a.Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Hizmetleri

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

-Gelir Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasi

-İş Akdinin Sona Ermesi

b. Uluslararasi Personel Vergi Planlamasi Hizmeti

-Yabancıların vergilendirilmesi

-Yabancı personel için çalışma ve oturma izni alınması

-Asgari isçi maliyetleri için çözüm üretilmesi

-Yıllık gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması

-İşe başlama ve ayrılmalarda idari gereklerin sağlanması

-Yabancı personelin bordrolarının hazırlanması

-İkili anlaşmalara uygun çözümlerin üretilmesi

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi