BAĞIMSIZ DENETİM

Yasal Denetim

Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanması ile kazanılır. Bu ilke son yılarda yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güven kayıplarının yeniden kazanılması açısından bağımsız denetimin temel ilkesi haline gelmiştir. Kurumsal yönetim, yönetim kurulları ve denetim komiteleri, iç ve dış denetçiler, analizciler ve öteki yatırım uzmanlarına, hem yasal yükümlülükler hem de yatırımcıların artan beklentilerini göz önünde bulundurup, kendi sorumluluklarını yerine getirerek, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmede önemli görevler düşmektedir.


Yatırımcıların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerin tam ve doğru olmasıyla başlar. Yıllık ve dönemsel mali tablolarının hazırlanması konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı bir denetçiye ihtiyaç duyan kuruluşlar için, Hüseyin KALENDER yüksek kalitede denetim hizmetleri sunabilir.Yabancı özel kredi kuruluşları da dahil, uluslararası sermaye piyasaları kurumlarına kayıtlı kuruluşlar açısından değerlendirmede Sarbanes Oxley S404 yasası gibi özel raporlama gereklilikleri olan şirketler açısından ilk iç ölçü haline gelmiştir.

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

YMM Hüseyin KALENDER; SPK, BDDK VE EPDK Mevzuatı kapsamında bağımsız denetim yetkisi almış bir bağımsız denetim şirketidir. Kamu güveninin, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanması ile kazanılacağı temel kuralı ile hareket eden şirketimiz finansal tablolara bağımsız, tarafsız ve güvenilir denetim hizmetlerivermekteyiz.

Branşlarında uzmanlaşmış kadrosuyla, Hüseyin KALENDER’İn denetim departmanı, finans sektörü ve reel sektör olarak iki alt departmana ayrılmıştır.Y geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile Hüseyin KALENDER Sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosuyla her türlü denetim ve danışmanlık hizmetlerini verebilecek yetenek ve sorumluluktaki birikimli kişilerden oluşmaktadır.Şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini Türkiye Muhasebe standartları (TMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) göre yapan Hüseyin KALENDER, uzmanlık alanlarına göre ayrıca yapılanmış denetim ekipleri ile özel amaçlı denetimlerde yapmaktadır. 

Denetim müşterilerimizin arasında, Türkiye’nin önemli holding ve şirketlerinin yanı sıra dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ve bir çok küçük ve orta ölçekli işletme de yer almaktadır.

Denetim Bölümümüzün Hizmet Alanı:

.TMS/UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi

.SPK standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi (IMKB’de Halka Açık Şirketler)

.Finansal Kurumların BDDK standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi

.Enerji Piyasası Mevzuatına Tabi şirketlerin finansal tabloların bağımsız denetimi

.Turquality kapsamında şirketlerin mali tablolarının bağımsız denetimi

.Banka ve Diğer Kredileri Kuruluşlarına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi

.İştiraklerin, ana şirketin ulusal gereksinimlerine göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi

.Diğer

 

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi