VERGİ DANIŞMANLIĞI

Uluslararası Yabancı Yatırım Vergi Danışmanlığı

YMM Hüseyin KALENDER;

Uluslararası/yabancı yatırımcı açısından  vergi planlaması kapsamında, müşterilerin yararlanabilecekleri imkânların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin yönetimi, sınır ötesi raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve transfer fiyatlandırması  konularında müşterilerine çözüm ortağı olarak birlikte çalışılmaktadır.

Türkiye’de ve yabancı ülkelerde  özel ve kamu sektöründe uzun yıllar deneyimler yaşayan  uzman ekiplerimiz, müşterilerin vergi stratejileri ve risklerinin değerlendirilmesi ile uluslararası vergi konularına yönelik olarak, planlama, raporlama ve vergi makamlarıyla etkin ilişkilerin yürütülmesi konularında hizmet sunmaktadırlar.

Uluslararası/yabancı yatırımcı açısından vergi risklerinin yönetimi, gerekse sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla, proaktif ve bütünsel global vergi stratejilerinin oluşturulmasına destek olan görüş ve çözümlerden yararlanılmaktadır. 

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

. Global firmamızın vergi  teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık

. Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık

. Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu

. Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi

. Serbest Bölgeler Mevzuatı

. Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri

. Büyük ölçekli  yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinden en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (ÇVÖA) MEVZUATI HAKKINDA DANIŞMANLIK

.“İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi

.Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi

.Yabancı kurumlara ödenen gayrimaddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi

.Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi

.Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması

.ÇVÖA çerçevesinde  stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık

ULUSLARARASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI

.İlişkili kuruluş işlemleri analizi

.Fiyat karşılaştırmaları

.Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi