VERGİ DANIŞMANLIĞI

Mali Hukuk Danışmanlığı

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm ve Danışmanlığı

.Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

."İhtirazi Kayıtla Beyan" yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık

.Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri

.Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri

.Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması

.Uzlaşma ile ilgili danışmanlık

.Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması

.Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlık

.Vergi İdaresince verilmiş muktezaların analiz ve değerlendirmesi

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi