YMM TASDİK

Diğer YMM Hizmetleri

Aile Şirketleri Kurumsallaştırılması

Aile şirketlerinin devamlılığının sağlanması ve nesiller boyu yüksek performans ile varlıklarının sürdürülebilmesi için şirket ve aile arasındaki dengeleri kuracak olan bir aile içi ilişkiler sisteminin kurulması çok büyük önem taşır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu sistemi kuran şirketler sürdürülebilir büyüme ve yüksek rekabet gücüne ulaşırken, şirket yönetimi ve aile yönetimini birbirinden ayıramayan ve zamanında kurumsallaşamayan şirketlerin ömürleri çok kısa olmaktadır. Özellikle ikinci veya üçüncü nesle devredilmiş şirketlerde büyüyen aile yapısının şirkete olan baskıları ve olumsuz etkileri çok fazlalaşmaktadır. Bu etkilerin en aza indirilmesi ancak aile içi ilişkiler sisteminin kurulması ile mümkündür.

Hüseyin KALENDER aile şirketlerine; aile kültürü, değerleri ve şirket yapısını da dikkate alarak, aile içi dengeleri sağlayacak sistemler oluşturmak üzere destek vermektedir.

Aile şirketleri danışmanlığı kapsamında şirket –aile arasındaki ilişkilerin temelini oluşturacak bir sistem kurularak, şirketlere; aile meclisi, danışma kurulu ve yönetim kurulu ilişkilerini düzenleyecek öneriler getirilmekte ve bir aile anayasası oluşturarak sistemin devamlılığı sağlanmaktadır.

Yeni Nesil Planlama

Aile şirketlerinde ailenin malvarlığının korunması ve şirketin nesiller boyu devamlılığının sağlanabilmesi için “yeni nesillere devir planı” oluşturulması gerekir. Bu planın oluşturulması ve uygulanması yeni nesillere devir planı; yeni nesillerin yetiştirilmesi, eğitimi, her bir kişi için hedeflerin belirlenmesi, kişilik ölçümlerinin yapılması, potansiyellerinin doğru ve eksiksiz olarak belirlenmesi ve bu kişiler için en doğru iş alanının belirlenmesini içerir. Bu planda amaç şirket içerisinde yer alacak aile üyelerinin önceden belirlenerek yeterlilik düzeylerinin artırılmasıdır.

Yeni nesillere devir planı aile şirketlerinde nesiller boyu devamlılığın anahtarıdır. Söz konusu planın gerçekleştirilmesinde geç kalınması ise aile içerisinde anlaşmazlıklara ve şirket içinde yer alması düşünülen yeni nesillerin seçiminde yanlış kararlara neden olabilir

Başarılı olan aile şirketleri kadar pazardan yok olup gidenler de vardır. Gidenlerin ortak noktası aile bağlarının ya da aile modellerinin taşıdığı hatalardır.

Burada bize düşen, Türk aile şirketlerinin başarısını sağlamayan dinamikleri bulup ortaya çıkarmak ve bu değerlerin altını çizmektir. Aynı zamanda kurumsallaşma yolculuğunda Türkiye`nin %90`ını oluşturan aile şirketlerine destek olmaktır.

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci şirketin kurumsallaşması ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak üzere iki farklı boyutta ele alınmalıdır. Bu süreç işletmeleri bir sistem haline getirmesinin yanısıra, aile ilişkilerini de bir sistem haline getirir.

Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Şirketin Kurumsallaşması

- Amaçlara Uygun Organizasyon Yapısının Oluşturulması

- İş Süreçlerinin ve Tanımlarının Hazırlanması

- Görev Tanımları, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi

- Yönetim Kurulu İşleyiş ve Prensiplerinin Belirlenmesi

- İç Denetim Biriminin Kurulması

Aile İlişkilerinin Kurumsallaşması

- Aile Anayasası Oluşturma

- Aile Yönetim İlişkilerinin Belirlenmesi

- Aile Konseyi Oluşturma

- Çatışma Yönetimi

- Devir Planı

- Hissedar Sözleşmesi Hazırlama

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi