VERGİ DANIŞMANLIĞI

Servet ve Varlık İncelemesi

YMM Hüseyin KALENDER SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

Revizyon Hizmetleri

Revizyon Hizmetleri işletmelerin her hangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi v.b kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına işletmenin tüm işletmelerini hem işlemler yapılırken hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür.

Bu kapsamda başlıca;

-Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,

-Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin,

.tahakkuklarının doğruluğu,

.muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,

.aritmetik ve oransal doğruluğu,

.zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,

-Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek,

.brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,

.kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,

.ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,

-Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile,

.usule uygunluk,

.aritmetik doğruluk,

.muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,


-Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek,

.evrak düzeni,

.kanuni süreler,

.içerik dikkate alınarak kontrolü,

-Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,

-Tüm mali tablolar ile yardımcı mali tablolarda yer alan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü ile kontrolü

©2017 - Teknik Analiz. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi